პერიოდული შეხვედრები მანიფესტოს წევრებთან

საინტერესო თემები, ნეთვორქინგი და ბევრი ღირებული ინფორმაცია, რომელიც ბიზნესის და პიროვნულ განვითარებაში გვეხმარება.

საერთო
შეხვედრა

თემა:
მენტორები:
დრო:
ხანგრძლივობა:
მისამართი:
ფასი:

I ჯგუფის
შეხვედრა

თემა:
მენტორები:
დრო:
ხანგრძლივობა:
მისამართი:
ფასი:

II ჯგუფის
შეხვედრა

თემა:
მენტორები:
დრო:
ხანგრძლივობა:
მისამართი:
ფასი:

III ჯგუფის
შეხვედრა

თემა:
მენტორები:
დრო:
ხანგრძლივობა:
მისამართი:
ფასი:

რა თემაზე ისურვებდი შეხვედრების ჩატარებას?